Historie

Vznik sboru 1877

Zřizování sboru 1877
Dne 2.ledna 1877 usneslo se obecní zastupitelstvo v Loukově v řádné schůzi, aby vzhledem k zákonu ze dne 25. května 1876 jímž se zřizování sborů dobrov. hasičů důtklivě doporoučí ve schodě knížecím dvorem Dařenickým a cukrovarem Svijansko-Podolským zařízen byl sbor dobrovolných hasičů v Loukově. Zvláštní zařizovací odbor k účelu tomu sestaven byl z obecního starosty pana Jos. Kroupy, z říditele cukrovaru pana Emanuela Mayera, správce velkostatku pana Antonína Vostatka a pana Josefa Žďárského a pana Jos. Janků obecních radů a týž odbor svolal všeobecnou schůzi dne 19. září 1877 a na den 23.září t.r.

Klikněte pro zvětšení


/ dochovalé foto sboru rok 1887 /

Tam jednomyslně bylo usneseno sbor hasičský co nejdříve založiti.Do prozatimního výboru jehož úkolem bylo sestavit sboru přiměřené stanovy, zvoleni byli pánové Em. Mayer ředitel cukrovaru, Jos. Němeček farář, Ant. Vostatek správce dvoru, Jos. Žďárský, Jos. Janků, Jan Bičík rolníci, Karel Jager podučitel, Kristián Zejda půdní mistr.

vce...


Historie

25. let Sboru dobrovolných hasičů

ROK 1903 - 25 let sboru
Dne 3.ledna byla konána valná schůze, v níž provedeny byly volby sborových funkcionářů. Aklamací za předsedu, velitele, náměstka a pokladníka byli zvoleni tito:
Předseda: Jan Kroupa, velitel Josef Žďárský, náměstek Jan Najman, pokladník Jan Kroupa. Nadlezcem zvolen Jan Nezdara a nadhasičem Jan Bičík. Do správního výborupovolání Josef Mazánek, Josef Najman, Josef Adam, Jan Černý. Dne 27.ledna odbýván byl hasičský ples. Dne 30.června zúčastnil se sbor pohřbu člena obecního zastupitelstva p. Fr. Havránka správce knížecí škrobárny. Projektována jubilejní slavnost. Usnešeno vydati praktický program který by obsahoval srtučný popis Loukova a obraz 25leté činnosti. Úkolu převzal a vykonal, dozorce ochranného sboru p. Vini Drbohlav. Slavnost jubilejní byla stanovena na den 23.srpna.

Klikněte pro zvětšení


/ Dochovaná pozvánka na slavnost /

vce...


Historie

50. let Sboru dobrovolných hasičů

Rok 1928 - 50 let sboru
Slavnosti 50ti letého trvání sboru účastnilo se 18 sborů a zástupci žup Mnichovo hradištské a Pojizerské celkem 248 členů. Den 20.května 1928 byl pro náš sbor velikým svátkem.

Klikněte pro zvětšení/ Dochovaná pozvánka na slavnost /

vce...


Historie

1932 - První motorová stříkačka

Rok 1932 - koupě motorové stříkačky
Velikou činnost projevil sbor v tomto roce. Ukázněností ve veřejném vystupování a svou pílí našel si sbor mnoho příznivců, kteří se starali a uskutečnili, aby sbor náš byl náležitě vyzbrojen. Vzhledem, k nedostatku vody v případě místního požáru, usnesl se správní výbor ve schůzi konané dne 21.září 1932 by se uvažovalo o koupi motorové stříkačky s kterou by se čerpala voda z řeky Jizery.

Klikněte pro zvětšení


/ čestná stráž - u staré hasičárny /

vce...


Historie

1937 - 1945 / Hasiči a 2. Světová válka

Předválečná a válečná činnost
Sboru dobrovolných hasičů v Loukově


Klikněte pro zvětšení


/ nástup sboru - dnes stodola proti OÚ /

vce...


LOGO

Náhodný obrázek
foto - 192
26. května 2007
zobrazení: 1019
známka: 0
Obecní stránky

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.