Historie

25. let Sboru dobrovolných hasičů

ROK 1903 - 25 let sboru
Dne 3.ledna byla konána valná schůze, v níž provedeny byly volby sborových funkcionářů. Aklamací za předsedu, velitele, náměstka a pokladníka byli zvoleni tito:
Předseda: Jan Kroupa, velitel Josef Žďárský, náměstek Jan Najman, pokladník Jan Kroupa. Nadlezcem zvolen Jan Nezdara a nadhasičem Jan Bičík. Do správního výborupovolání Josef Mazánek, Josef Najman, Josef Adam, Jan Černý. Dne 27.ledna odbýván byl hasičský ples. Dne 30.června zúčastnil se sbor pohřbu člena obecního zastupitelstva p. Fr. Havránka správce knížecí škrobárny. Projektována jubilejní slavnost. Usnešeno vydati praktický program který by obsahoval srtučný popis Loukova a obraz 25leté činnosti. Úkolu převzal a vykonal, dozorce ochranného sboru p. Vini Drbohlav. Slavnost jubilejní byla stanovena na den 23.srpna.

Klikněte pro zvětšení


/ Dochovaná pozvánka na slavnost /


Ve dnech 15. 16. 17. srpna konán velkolepý sjezd českoslovannského hasičstva v Praze spojený s hasičskou výstavou v Král. Oboře. Průběh sjezdu byl velikolepý. Sjelo se na 15tis. hasičů. Přišli i Poláci, jihoslované a hosté z Francie. Z Loukova v Dařenicích. Roku tohoto obdržel sbor od zemského výboru 80,-K, za něž obohacen inventář novou berlovou stříkačkou a 20m hadic.
Průběh jubilejní slavnosti 25letého trvání sboru byl velice zdařilý. Př. sbory okolní slušně byly zastoupeny, celkem 92 členy. Po přivítání dostavivších se přátel a hostí př. Jos. Žďárským hnul se průvod, kterému půvabné malebnosti dodávaly loukovské dívky v staročeských krojích, do chrámu páně, kdež obcoval slavné mši sv. Po skončení této odebrali se účastnici slavnosti k řečništi před budovou př. Janků a vyslechli slavnostní řeč př. Jos. Duricha, starosty župy Mnichovohradištské. Potom nastoupen čestný pochod před hodnostáři, načež nastal rozchod jednak k společnému obědu, jednak k slavnostní hostině, jež pro zvané hodnostáře, velitele přítomných sborů, zastupitelstvo obce, čestné členy sboru a domácí sbor byla uspořádána. Po přípitcích a přečtení došlých telegramů a dopisů hostina skončena a potom konán v zahradě koncert, večer zakončena slavnost věnečkem.

----- Opis kronika sboru -----

Inventář sboru - rok 1903
1 hasičské skladiště
1 čtyřkolová stříkačka
1 dvoukolová stříkačka
1 předek ke dvoukolové stříkačce
1 stříkačka Berlovka - viz. tech.- historická
1 naviják na hadice dvoukolový - viz. tech.- historická
2díly savic v délce 8 metrů
270 metrů hadic
10 kusů obvazů na hadice - viz. tech.- historická
6 kusů plácaček
4 kusy žebřík lezecký
4 kusy žebřík střešní
4 kusy háky trhací - viz. tech.- historická
4 kusy bouracího nářadí - viz. tech.- historická
2 kusy spojovací šroubení soustavy Knaustovy /
1x pochodeň petrolejová - viz. tech.- historická
2x svítilna
28 přilbic
29 obleků plátěných
31 obleků soukenných
10 pásů s karabinou
18 pásů bez karabiny
24 sekerek
4 smyčky
2 trubky harcovky - viz. tech.- historická
1 trubka povelka - viz. tech.- historická

----- Opis matrika a inventář sboru -----


LOGO

Náhodný obrázek
foto - 31
26. května 2007
zobrazení: 1329
známka: 0
Obecní stránky

Loukov

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.