Plán akcí

----/ PLÁN AKCÍ SDH NA ROK 2018 /----

Celoroční akce:

- účast na oslavách a schůzích okolních SDH
- účast na shromážděních starostů okrsku
- Účast družstva mužů na okrskové, případně krajské soutěži, pohárových soutěžích, memoriálech, soutěžích Podkozákovské ligy a Pojizerské ligy
- účast na výcvikových akcích pořádaných OSH Mladá Boleslav (např. Velitelský den apod.)
- pořádání výletů
- pořádání soutěží a akcí pro děti a dospělé, (např. Pálení čarodějnic, Mikulášská nadílka, velikonoční zdobení, zdobení vánočního stromku apod.)
- pořádání dětského tábora
- preventivní a osvětová činnost pro děti
- pořádání sportovních akcí

- výcvik družstva mužů
- údržba a opravy sportovního vybavení
- údržba sportovního areálu
- údržba a opravy techniky a hasičského vybavení

- sekání trávy, úklid listí a sněhu
- stavební úpravy a opravy hasičské zbrojnice
- údržba prostoru okolo hasičské zbrojnice
- úklid a udržování pořádku v hasičské zbrojnici a okolo zbrojnice
- opravy a údržba vybavení hasičské zbrojnice

- schůze výboru SDH minimálně každé čtvrtletí
- mimořádné a výroční schůze členů dle schválení výboru
- kontrola hospodaření revizorem SDH každé čtvrtletí

- odstraňování náletů, úklid polomů a ostatního dřeva dle požadavků obce, různé brigády a opravy dle požadavků obce
- čerpání vody pro potřebu vlastní a občanů
- technická pomoc občanům obce
- pomoc obci při živelných pohromách a likvidace jejich následků
LOGO

Náhodný obrázek
foto - 182
26. května 2007
zobrazení: 1109
známka: 0
Obecní stránky

Loukov

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.