Bylo/nebylo

Valná Hromada SDH Loukov 2014

ZÁPIS
z výroční členské schůze hasičů, konané dne 12.12.2014 na sále v Loukově



Přítomno:
34 členů
9 hostů
-starosta obce Jiří Koťátko
-místostarosta Radek Chládek
-delegát okresního výboru Ml.Boleslav Červinka V.
-starosta okrsku Luděk Dvořák
-zástupce SDH Sezemice Loudová M., Loudová B.
-zástupce SDH Loukovec Dvořák J. ml., Dvořák J. st., Koťátko Radek

1)
Zahájení schůze provedl starosta sboru Macek Laď. ml., který seznámil přítomné s programem dnešní schůze – návrh schválen bez připomínek

Minutou ticha byla uctěna památka zesnulé dlouholeté členky sboru paní Jarmily Votrubcové

2)
Zprávu o činnosti organizace za letošní rok přednesl starosta Macek Laď. ml. (zpráva přiložena)
3)
Zpráva o finančním hospodaření za letošní rok přednasl pokladní Jan Francák (zpráva přiložena )
4)
Byla přednesena zpráva revizora účtu Antonína Kličmana, který shledal všechny položky hospodaření v letošním roce v naprostém pořádku.
5)
Starostou Laď. Mackem ml. Byl předložen návrh na složení návrhové komise pro zvolení nového výboru v tomto složení:

Předseda: Dražil Libor
Členové:Műllerová Michaela, Kameník Petr

Návrhová komise byla jednomyslně schválena

6)
Velitel jednotky Jaroslav Koťátko přednesl zprávu o činnosti zásahové jednotky obce v letošním roce, která byla doplněna promítáním. Dále přednesl zprávu o činnostio soutěžních družstev za celý letošní rok, která byla opět doplněna promítáním.
7)
Starosta macek Laď. ml., velitel jednotky Koťátko Jaroslav a pokladní Francák Jan předali věrnostní medaili za 60.let práce pro hasiče Václavu Špičkovi.
8)
Diskuze:
- za Okresní výbor hasičů v Ml. Boleslavi poděkoval za práci delegát p. Červinka, který ocenil hlavně dobrou práci s mladými hasiči. Seznámil přítomné s činností okresního výboru za uplynulé období a přednesl i úkoly pro následující období na úseku velitelů a strojníků
- za okrsek poděkoval za velmi dobrou práci Dvořák Luděk a popřál hodně zdaru v práci i do roku 2015.
- delegátka Loudová pozdravila naši výroční členskou schůzi za SDH Sezemice a rovněž popřála hodně dobrých výsledků i pro rok příští.
- za SDH Loukovec popřál hodně dobrých výsledků v roce 2015 Dvořák Jos. ml.
9)
Starosta Macek Lad. ml. poděkoval všem přítomným za jejich práci v letošním roce, za účast na dnešní schůzi a popřál všem hodně zdraví a pohody do roku příštího.

Tímto byl vyčerpán program dnešní schůze a následovalo občerstvení a volná zábava.

Zapsala jednatelka sboru
Špičková Zd.

LOGO

Náhodný obrázek
foto - 77
26. května 2007
zobrazení: 1363
známka: 0
Obecní stránky

Loukov

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.